Biznesa plāna izveideBiznesa plāns ir rīcības plāns uzņēmējdarbības uzsākšanai, tās attīstībai, kas ļauj izvērtēt biznesa idejas dzīvotspēju, apskatīt iespējas, konkurentus, aplūkot potenciālo tirgu, risku un iespējamos klientus, kā arī prognozēt biznesa peļņu. 

Vienkārša biznesa plāna struktūra ir - Vispārējā informācija, Produkta vai pakalpojuma apraksts, Tirgus situācijas un konkurentu apskats, Mārketinga plāns, Projekta realizācijas plāns, Uzņēmuma vadības un personāla apraksts. 

Bezmaksas biznesa plānu paraugi

    SKATĪT ŠEIT  >