Darījumu slēgšanaBriti ir spēcīgi un zinoši darījumu veicēji. Piedaloties darījumu veikšanā/diskusijās, galvenais saglabāt mieru un būt pieklājīgam līdz pat to beigām. Lai gan dažreiz briti darījuma laikā mēdz pateikt kādu neformālu joku un komentāru, tā visa pamatā ir un paliek miers un pieklājība.

Lielākā daļa britu uzņēmēju pielieto pragmatisku un racionālu pieeju. 

Ļoti retos gadījumos lēmums tiek pieņemts tikšanās laikā, lielākoties lēmumam/piedāvājumam jābūt iesniegtam rakstiskā veidā.