Kas ir individuālais komersants?Individuālais komersants ir pašnodarbinātā persona, kura veic savu uzņēmējdarbību. 

Lai reģistrētos kā individuālais komersants (angļu val. – Sole trader), ir jāaizpilda reģistrācijas forma „HM Revenue & Customs” pārstāvniecībā vai online.

   REĢISTRĀCIJAS FORMA >   

 

  • Personai ir jābūt reģistrētam valsts sociālās apdrošināšanas numuram (angļu val. – National Insurance Number)     PIETEIKTIES NIN  >  

 

  • Individuālais komersants ir atbildīgs par sava uzņēmuma parādiem, viņš uzņemas arī visu risku par savu uzņēmējdarbību. Juridiski nav atšķirības starp pašnodarbinātā personīgajiem un uzņēmuma aktīviem, tāpēc, ja uzņēmējdarbība nav veiksmīga, kreditoriem ir tiesības atsavināt arī personīgo mantu, piemēram, māju, automašīnu vai citus līdzekļus, lai segtu parādus.

 Vairāk par pašnodarbinātās personas reģistrēšanas iespējām

    LASĪT ŠEIT  >  

Ienākumu nodoklis:

  •  £11 500 ienākumi gadā - 0%
  • £11 501 - £45 000 ienākumi gadā - 20%
  • £45 001 - £150 000 ienākumi gadā - 40%
  • Virs £ 150 000 ienākumi gadā - 45%

    VAIRĀK INFO ŠEIT  >