LATVIEŠU CEĻVEDIS UK

Darba laiks un atvaļinājums

Written on 25/05/2017
Karina Hirte


Pastāv noteikumi par atļauto darba stundu skaitu nedēļā. Nevienam nav jāstrādā vairāk par 48 stundām, ja vien viņš par to rakstiski nevienojas ar darba devēju.

Darba Akts paredz: ja strādājat piecas dienas nedēļā, Jums katru gadu ir tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu 28 dienu garumā.