LATVIEŠU CEĻVEDIS UK

Mantojuma tiesības

Written on 25/05/2017
Karina Hirte


Lielbritānijā, tāpat kā Latvijā, likumdošana paredz savus noteikumus īpašuma nodošanai no vienas paaudzes otrai, līdz ar to tiesību aizsardzības institūcijām ir pienākums izvērtēt un īstenot īpašnieka pēcnāves gribu.

Lielbritānijā mantojuma tiesības (angļu v. – Wills and Probates) regulē virkne normatīvo aktu. Salīdzinājumā ar Latvijas mantojuma tiesībām ir novērojamas vairākas atšķirības. Lielbritānijā nav noteikts, ka mantojuma lieta obligāti ir jāvada notāram. Mantojuma lietu var vadīt arī advokāts, jurists, kurš tiek pilnvarots kļūt par mantojuma lietas pārstāvi (mantojuma un testamenta izpildītāju, kā arī administratoru) mantojuma procesa laikā (mantojuma novērtējums, pieteikuma iesniegšana, nodokļu nomaksa u.c.) līdz mantojuma masa tiek nodota mantinieka īpašumā.

Valsts palīdzība mantojumu tiesībās

    LASĪT ŠEIT  >