LATVIEŠU CEĻVEDIS UK

Krimināltiesības

Written on 25/05/2017
Karina Hirte


Krimināltiesības attiecas uz sodīšanu par rīcību (noziedzīgs nodarījums), kas uzskatāma par apdraudējumu sabiedrībai vai indivīdam.

Ja apsūdzētā persona ir attaisnota, saskaņā ar Lielbritānijas Krimināltiesībām viņu nevar atkārtoti apsūdzēt par to pašu nodarījumu, pamatojoties uz tiem pašiem pierādījumiem.

 

Lielbritānijā pierādīšanas pienākums ietver sekojošas pazīmes:

 • Apsūdzības uzturētājam ir jāpierāda apsūdzētā vaina, izslēdzot jebkādas saprātīgas šaubas par to;
 • Apsūdzētais ir nevainīgs, līdz viņa vaina netiek pierādīta;
 • Pierādīšanas pienākums kriminālprocesā ir apsūdzības uzturētājam.

 

Noziedzīgs nodarījums ir prettiesiska darbība vai bezdarbība, kas:

 • apdraud sabiedrību;
 • padara personu vainojamu rīcībā, par kuru likumā paredzēts sods.

 

Krimināltiesību mērķis:

 • definēt noziedzīgus nodarījumus;
 • izveidot procesuālo kārtību, saskaņā ar kuru varētu noskaidrot apsūdzētā vainu vai nevainīgumu;
 • noteikt sodu vainīgajam;

 

Krimināltiesību principi:

 • Krimināli sodāmu rīcību apzīmē ar jēdzienu „actus reus” (no latīņu v. – ‘vainojama rīcība’)
 • Krimināli sodāmas rīcības psihisko elementu apzīmē ar jēdzienu „mens rea” (no latīņu v. ‘vainojams prāta stāvoklis’)

 

Mens rea: 

 • noziedzīgs nodarījums izdarīts ar nodomu vai aiz neuzmanības 
 • “Dažreiz tā ir nevērība, dažreiz – ļaunprātīgs nolūks vai (guilty knowledge) – jābūt kam tādam, ko apzīmē ar jēdzienu mens rea ..” (1829. gada Anglijas tiesneša paziņojums).

 

Piemērs par zādzību veikalā:

actus reus: veikala atstāšana, nesamaksājot par pirkumu

mens rea: minētā rīcība ir tīša un nekrietna

 

 

Kriminālprocesa norise:

 • Ja izdarīts noziedzīgs nodarījums, parasti tiek informēta policija.
 • Ja policijai ir aizdomas, ka šo noziedzīgo nodarījumu izdarījusi konkrēta persona, tā tiek apsūdzēta un lietu nodod Kroņa prokuratūras dienestam (angļu v. – Crown Prosecution Service).
 • Minētais dienests izlemj, vai uzturēt apsūdzību un kādu apsūdzību celt. Kā arī tiek lemts, vai lieta tiks izskatīta maģistrātu tiesā vai kroņa tiesā.
 • Ja Kroņa prokuratūras dienests atsakās rīkoties, ir iespējams iesniegt privātu apsūdzību (angļu v. – private prosecution).