LATVIEŠU CEĻVEDIS UK

Juristi

Written on 25/05/2017
Karina Hirte


Jurists (angļu val. - Lawyer) pārzina tiesības, likumus un pielieto tos, lai atrisinātu dažādus juridiskos jautājumus klientu labā. Juristiem ir tiesības sniegt juridiskus novērtējumus, atzinumus, vērtējumus par dokumentiem un veikt citas saistītas darbības.

Parasti juristi specializējas un strādā par juriskonsultiem, advokātiem, notāriem un prokuroriem.

Pamatā juristi strādā savā privātpraksē vai uzņēmumos, organizācijās, korporācijās, valsts iestādēs vai tiesās.

Informāciju latviešu valodā par citiem juridiskiem jautājumiem

    LASĪT ŠEIT  >