LATVIEŠU CEĻVEDIS UK

Advokāti

Written on 25/05/2017
Karina Hirte


Anglijā advokāti tiek iedalīti divās profesijās „Baristers” - Advokāti augstāko instanču tiesās un „Solisitors” - Advokāti zemāko instanču tiesās.

Minētie advokātu veidi Anglijā un Velsā atbilst pašnodarbinātās personas statusam. Advokātu padome regulē augstāko instanču tiesu advokātu darbību, un Juristu biedrība regulē zemāko instanču tiesu advokātu darbību. Anglijā, Skotijā un Ziemeļīrijā advokātu darbu regulē atšķirīgi normatīvie akti, piemēram, Anglijā tas ir 1974. gada likums „Par solisitoriem”, bet Skotijā – 1980. gada likums „Par solisitoriem”.

 

„Baristers” - Augstāko instanču tiesu advokāts ir advokāts, kuram ir ļauts „uzstāties tiesā”. 

Augstāko instanču tiesu advokāti (Barrister) ir individuāli speciālisti (eksperti), kuri sniedz juridiskās konsultācijas, un viņiem ir tiesības uzstāties tiesā. Viņi ir pašnodarbinātās personas un strādā grupu kamerās. Minētie advokāti ir kameru ‘nomnieku’ statusā. Augstāko instanču tiesu advokāts ir neatkarīgs no citiem kameru nomniekiem - baristeriem un katrs ir atbildīgs par savu klientu loku. Augstāko instanču tiesu advokātiem ir īpašas zināšanas tiesu praksē - paražu tiesībās, un parasti baristers ir eksperts vienā tiesību jomā. Ikdienā baristerus aicina konsultēt zemāko instanču tiesu advokātus un sniegt eksperta viedokli sarežģītās lietās. Londonā baristera tradicionālā stundas tarifa likme ir sākot no 280 GBP.

    VAIRĀK INFO ŠEIT  >  

 

„Solisitori” - Advokāti zemāko instanču tiesās

Zemāko instanču tiesu advokātu (Solicitor) uzdevums ir sniegt speciālista juridiskās konsultācijas un palīdzību. Solisitori var sniegt konsultāciju par jebkuru likuma jautājumu tiktāl, cik viņiem ir nepieciešamās zināšanas. Tie nodarbojas ar visa veida juridiskiem jautājumiem, tai skaitā tiesvedību un īpašuma juridisko lietu pārvaldīšanu. Zemāko instanču tiesu advokātiem ir iespēja strādāt par iekšējiem juridiskajiem padomniekiem kādā privātā vai publiskā uzņēmumā, valdības departamentā vai pašvaldības iestādē.

Londonā solisitoru stundas tarifa likme parasti svārstās no 220 GBP – 450 GBP, likme var būt augstāka atkarībā no konkrētās lietas apjoma.