LATVIEŠU CEĻVEDIS UK

Imigrācija - Kas ir kvalificēta persona?

Written on 25/05/2017
Karina Hirte


Šī sadaļa informē jūs par kvalificētu personu veidiem Lielbritānijas imigrācijas tiesībās.

PERSONAS, KAS IR DARBA ATTIECĪBĀS KĀ DARBINIEKI

Ieskaitot tos, kas ir saglabājuši savu statusu kā darba ņēmēji darbnespējas vai profesionālo apmācību gadījumā, kā arī personas, kas strādā ar darba aģentūru starpniecību.

 

PAŠNODARBINĀTAS PERSONAS

Ieskaitot tos, kas ir saglabājuši savu statusu kā pašnodarbināta persona darbnespējas gadījumā; uzņēmējs)

 

STUDENTI

Personas, kas studē Lielbritānijā.

 

DARBA MEKLĒTĀJI

Personas, kas ir oficiāli reģistrētas (Job Centre) kā darba meklētāji Lielbritānijā.

 

FINANSIĀLI NODROŠINĀTAS PERSONAS

Turīgas personas, personas, kurām ir savi naudas uzkrājumi; uzņēmēji (šīm personām ir jāpieder visaptverošai veselības apdrošināšanai), vai personas, kuras ir kāda apgādībā, piemēram, sieva vīra apgādībā.