LATVIEŠU CEĻVEDIS UK

Imigrācija - dokumenti un pierādījumi

Written on 25/05/2017
Karina Hirte


Ja vēlaties pieteikties pastāvīgās uzturēšanās atļaujai, Jums jāspēj dokumentāli pierādīt, ka esat 5 gadus uzturējies Lielbritānijā. To var pierādīt ar 2 un vairāku dokumentu veidiem par konkrēto gadu 5 gadu periodā. Dokumenti, kā: komunālo pakalpojumu rēķini, bankas pārskatu izziņas, Council Tax, NHS (vai ekvivalents) vēstules, hipotēkas vai īres līgumi, izziņas no darba, algas izraksti vai citi dokumenti. (dokumnetiem ir jābūt oriģināliem un/vai ja kopijas viņām ir jābūt apzīmogotām un ar oriģināl parakstiem no attiecīgās iestādes)

 

DARBINIEKIEM

Jāspēj dokumentāli pierādīt, ka esat šos 5 gadus strādājis Lielbritānijā. To var pierādīt ar vairāku dokumentu veidiem par konkrēto gadu 5 gadu periodā: darba devēju vēstules, algu lapiņas (wage slips), bankas pārskats, kas apliecina algas saņemšanu vai P60. Ja jums ir pazudis kāds no dokumentiem par konkrēto laika posmu, tad būs jāsniedz paskaidrojuma vēstule angļu valodā pievienojot klāt kādu no dokumentiem, kā darba līgums (parakstīts), P45, vēstule par atbrīvošanu no darba. 

 

PAŠNODARBINĀTIEM

Jāspēj dokumentāli pierādīt, ka esat šajos 5 gados strādājis kā pašnodarbināta persona Lielbritānijā. To var pierādīt ar vairāku dokumentu veidiem par konkrēto gadu 5 gadu periodā: tax self-assessment formas, maksājumi par class 2 vai 4 national insurance contributions, maksājuma rēķini par veiktajiem pakalpojumiem, pašnodarbinātās personas bankas konta pārskats, u.c.

 

JA SAŅEMAT PABALSTUS 

Jāspēj dokumentāli pierādīt, ka esat šajos 5 gados saņēmis valsts pabalstus. To var pierādīt ar vairāku dokumentu veidiem par konkrēto gadu 5 gadu periodā: vēstules no DWP, HMRC, tax credit, bankas pārskats, kas apliecina pabalsta saņemšanu. 

 

PIEVIENOŠANĀS PERIODS 1.05.2004 - 30.04.2011 

Ja persona ir strādājusi Lielbritānijā laika posmā starp 2004.g. 1. maiju - 2011.g. 30. aprīlim, kad spēkā bija “Worker registration scheme (WRS)”, personai ir jāspēj apliecināt to ar “Worker registration scheme (WRS)” dokumentu. 

 

    VAIRĀK INFO ŠEIT  >