LATVIEŠU CEĻVEDIS UK

Dzīvesvieta

Written on 16/08/2017
Karina Hirte


Saskaņā ar Konsulāro reglamentu Latvijas vēstniecība Londonā  sniedz konsulāros pakalpojumus pasu, izziņu izprasīšanas, notariālo darbību un citos administratīvos jautājumos tikai personām, kuras norādījušas Iedzīvotāju reģistrā, ka dzīvo Apvienotajā Karalistē.

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15. panta otro daļu personām, kurām ir Latvijas valstiskā piederība un kuras uzturas ārpus Latvijas ilgāk par 6 mēnešiem, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī.

Lai paziņotu par dzīvesvietas adresi ārvalstī, personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums (lejupielādējams doc formātā) vai jāuzraksta brīvas formas iesniegums, kurā persona norāda datus par sevi vai savu bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī.

Aizpildīts iesniegums jānosūta pa pastu uz:

  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, LV-1026 Rīga).

Par dzīvesvietu ārvalstīs ir iespējams paziņot arī interneta portālā www.latvija.lv   .

Pakalpojums pieejams:

  • autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem "Swedbank" un "SEB bankas" internetbankas lietotājiem,  
  • autentificējoties ar elektronisko parakstu, nepieciešama elektroniskā paraksta viedkarte un viedkartes nolasīšanas iekārta.

Valsts nodeva par iesnieguma iesniegšanu nav jāmaksā. Pēc iesnieguma saņemšanas PMLP aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai, nosūtot paziņojumu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi.

Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Papildus informācija par dzīvesvietas deklarēšanu ārvalstī ir atrodama PMLP mājaslapā: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/citi-pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana.html

 

    SKATĪT VAIRĀK ŠEIT  >