Komentāri

Komentāru nav.
Publicē pirmo komentāru!
CEĻVEDIS UK

Izveidots digitāls mācību materiāls 5–6 gadus jauniem diasporas skolēniem

Publicēts 27/05/2018
Ceļvedis UK


Izveidots vēl viens brīvi pieejams digitāls mācību materiāls 5–6 gadus jauniem diasporas skolēniem, kas būs lielisks palīgs skolotājiem un vecākiem!

http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/digitals-macibu-materials-macibu-un-parbaudes-uzdevumi-5-6-gadus-veciem-diasporas-skoleniem/

Materiāls veidots atbilstoši Latviešu valodas aģentūras izstrādātajai diasporas latviešu valodas apguves programmai: 

http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_ProgrammuParaugi/Diasporas_programma_5-6%20gadi.pdf

Mācību un pārbaudes uzdevumi sakārtoti 9 tematiskajos lokos (iekavās norādīti apakštemati):

1. Cāļus skaita rudenī 
(Kas es esmu? Kas Tu esi? Cik smaržīgs, laikam garšīgs!)

2. Kas notiek rudenī? 
(Uz siltajām zemēm! Krāsainais rudens)

3. Cik daudz svētku! 
(Mārtiņi klāt! Mana vārdadiena)

4. Gaismas laiks 
(Nāk rūķis ar dāvanu maisu... Eglītes stāsts)

5. Ieejam jaunā gadā 
(Diena un nakts. Divpadsmit mēneši)

6. Garajos ziemas vakaros 
(Pasaku laiks. Mani mīļākie pasaku tēli)

7. Pavasaris jau nāk! 
(Zooloģiskajā dārzā. Lieldienas)

8. Spēlējam teātri!
(Projekts)

9. Zaļais laiks 
(Visas bučas mammai! Tiekamies Latvijā!)

Avots: Embassy of Latvia in the UK / Latvijas vēstniecība Lielbritānijā