Komentāri

Komentāru nav.
Publicē pirmo komentāru!
CEĻVEDIS UK

Vēstniecība izsludina pieteikšanos diasporas atbalsta finansējumam pasākumiem 2018. gadā

Publicēts 09/06/2018
MFA.GOV.LV


Vēstniecība aicina latviešu diasporas organizācijas pieteikt projektus Ārlietu ministrijas (ĀM) diasporas atbalsta finansējumam 2018. gadā. Šis aicinājums attiecas uz projektiem, kuru īstenošana plānota pēc 6. septembra. Prioritāri tiks skatīti projekti, kas veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai.

Saņemtos projektu pieteikumus Vēstniecība iesniegs ĀM līdz š.g. 6. augustam. Saskaņā ar noteikto kārtību, pirms pieteikumu iesniegšanas Vēstniecībai tie ir jāizvērtē un jāsniedz par tiem savs atzinums. Ņemot vērā šo Vēstniecības pienākumu, lūdzam diasporas organizācijām iesūtīt aizpildītu projekta pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: Embassy.UK@mfa.gov.lv līdz š.g. 30.jūlija dienas beigām

Ņemot vērā līdzšinējo praksi, secinājumus un ieteikumus no diasporas organizācijām, ĀM ir pilnveidojusi un vairākos aspektos vienkāršojusi “Kārtību, kādā Ārlietu ministrija atbalsta Latvijas diasporu un tās organizāciju veidotos projektus”.

Aicinām ĀM mājaslapā rūpīgi iepazīties ar precizēto kārtību, kur projektu iesniedzējiem jāņem vērā:

  1. Attiecināmo un neattiecināmo izmaksu klasifikators;
  2. Visiem projektiem tiek paredzēti līdz 10% neparedzētiem izdevumiem no tāmes kopsummas;
  3. Tiek atvieglota projektu atskaišu iesniegšana projektiem ar piešķirto finansējumu līdz 700 EUR;
  4. Projekta pieteikumā jānorāda līdzfinansējums, ja tāds ir;
  5. Projekta pieteikumā jānorāda plānotās aktivitātes.

Precizētā kārtība ir pieejama: http://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/60359-precizeta-diasporas-atbalsta-projektu-iesniegsanas-kartiba-2

Precizētā kārtība paredz efektīvāku un skaidrāku diasporas projektu vērtēšanas sistēmu. Projektu pieteikumi turpmāk tiks vērtēti pēc detalizētāk noteiktiem vērtēšanas kritērijiem – projekta pamatojums, kvalitāte un budžets, analizējot projekta atbilstību ĀM diasporas finansējuma saņemšanas mērķiem, projektā paredzēto sasniedzamo rezultātu un mērķauditoriju, kā arī budžeta atbilstību plānotajām aktivitātēm.

www.mfa.gov.lv